Privacy verklaring

Beyond-illusion houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Beyond-illusion gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In deze verklaring lees je welke informatie wordt vastgelegd in verband met deelname aan ayahuasca ceremonies en op welke wijze met de gegevens wordt omgegaan. Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door (medewerkers van) Beyond-illusion. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Verwerking van gegevens
Persoonsgegevens van deelnemers worden door Beyond-illusion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Toetsen of deelname aan ayahuasca ceremonies mogelijk is.
 • Het geven van (medisch) advies m.b.t. deelname aan deze activiteiten.
 • Administratieve doeleinden, zoals het versturen van bevestigings-e-mails en informatieberichten m.b.t. deelname aan de activiteiten van Beyond-illuion en het afhandelen van betalingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische informatie m.b.t. Ayahuasca ceremonies
 • Informatie over ervaring met Ayahuasca en andere geestverruimende middelen
 • Informatie over het gebruik van geestverruimende middelen in de periode rondom de Ayahuasca ceremonie
 • Motivatie voor deelname aan een Ayahuasca ceremonie

Verstrekking aan derden
Beyond-illusion verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Begeleiders van ayahuasca ceremonies die bij een bepaalde ceremonie aanwezig zijn ontvangen vooraf ter informatie gegevens van de deelnemers (alleen naam, leeftijd, ervaring en motivatie). Zij verwijderen deze informatie z.s.m. na afloop van de ceremonie.
 • Het geven van medisch advies m.b.t. deelname aan een Ayahuasca ceremonie. Je medische gegevens worden in dit geval anoniem doorgestuurd naar onze medische adviseur. Zijn advies wordt door onze administratie aan je doorgegeven.
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie.
 • Het onderhouden van onze website. De webontwikkelaar heeft toegang tot alle opgeslagen informatie in de database.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Beyond-illuion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Beyond-illusion neemt passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Indien je het idee hebt dat dit niet zo is, of er aanwijzingen zijn voor onbevoegd gebruik, neem dan contact op met Beyond-illusion.

Rechten omtrent je gegevens
Als je je bij Beyond-illuion aanmeldt voor een van de Ayahuasca-ceremonies wordt je gevraagd een vragenformulier in te vullen. Naar aanleiding van je antwoorden kunnen wij beoordelen of je veilig kunt deelnemen aan een ceremonie. Met het invullen en opsturen van het formulier geef je ons toestemming om je persoonsgegevens verwerken. Je hebt altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@beyond-illusion.nl

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je een mail sturen naar administratie@beyond-illusion.nl Je hebt daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heb je naar aanleiding van onze Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.